Tillverkning

Tillverkningsprocessen

Jag tillverkar mina okarinor av lera. Varje okarina har en invändig volym som bestämmer vilken grundton man får. Mina okarinor består av två halvor som jag fogar samman när leran är mjuk. Det är då möjligt att justera insidan för att få den grundton jag behöver. För att ljud ska uppkomma behöver den luft man blåser in samlas ihop och brytas mot en kant: labiet, det uppstår då tryckförändringar i luften som vi uppfattar som ljud. På Youtube finns en liten instruktionsfilm som jag gjort som visar hur man tillverkar en enkel okarina.Länk till film om tillverkningTillverkningsmoment

Jag stämmer tonerna en och en, och börjar med grundtonen och därefter nästa ton i en durskala. Alla toner bör ligga två halva tonsteg under den grundton okarinan ska ha i bränt tillstånd. Vid torkningen minskar den invändiga volymen och alla toner förskjuts uppåt ett halvt tonsteg. När jag bränner den torkade okarinan vid 1100 grader minskar volymen motsvarande ytterligare ett halvt tonsteg. De verktyg jag använder finns inte att köpa : jag tillverkar dem själv. De övriga två bilderna visar justering av labiet samt hur jag gör blåskanalen fram till labiet.

Ljudskulpturtillverkning


Att bygga upp en större ljudskulptur tar flera dagar: de nedre delarna måste torka en aning så att man kan bygga vidare och ändra på de övriga delarna. Man får ta isär och ändra och justera form och ljudfunktion många gånger. De större pjäserna måste torka långsamt under ca en månads tid för att inte spricka. Bränningen kan ta två-tre dygn.