Om

Jag har arbetat som okarina makare på heltid sedan 2006 då jag startade min firma, men intresset för okarinor dök upp långt tidigare. Det var på Oskarshamns folkhögskola 1978. Jag hade då en lärare som visade mig principen för hur man kan skapa ljud i en klump lera.1995 kom jag själv fram till hur man stämmer tonerna så att man får rätt intervall, för att kunna spela melodier. Vid den här tiden var jag omedveten om den mångtusenåriga tradition av tillverkning av blåsinstrument som finns i världen, och jag fick så att säga uppfinna hjulet på nytt. Jag har experimenterat och experimenterar mycket med ljudet och testar olika små förändringar av de delar som påverkar ljudet. 

I slutet på 90-talet fick jag kontakt med Alexander Waida,som hade en atelje´på Gamla Stan i Stockholm. Han var då den enda okarinamakaren i Norden, och jag fick en del användbara tips för att utveckla tonen. Alexander gick sorgligt nog bort några år senare, och de musikinstrument jag numera tillverkar har jag utvecklat i stort sett på egen hand. Min ambition har hela tiden varit att skapa instrument som inte bara har en vacker och fyllig ton utan också ska vara lätta att spela på.Jag har därför skapat en fingersättning med fyra hål och en med sex hål som gör det möjligt att lätt spela en hel oktav med åtta toner i durskala (tretton halvtoner). De senaste 4-5 åren har har jag lärt mig hur man stämmer okarinorna i tonarter så att de funkar ihop med andra instrument. Jag stämmer dem vanligtvis i C-dur, D-dur och G-dur, och ibland med en til fyra extra toner som utvecklar repertoarmöjligheterna.

Mitt experimenterande med ljud och form har på senare tid lett fram till stora ljudskulpturer. Ju större den invändiga volymen är desto djupare blir tonen och det behövs en del finesser för att det ska bli en kraftfull djup ton i ljudskulpturerna. När man spelar på ljudskulptur är det inte meningen att man ska spela vanliga melodier, utan det blir mikrotoner och suggestiva ljudimpressioner. Det blir väldigt effektfullt när man spelar flera tillsammans och de mjuka, djupa tonerna bryts mot varandra.